ART, CULTURE, EXHIBITIONS

Dramaturgu teātris ir neatkarīgais teātris, kurā tiek iestudēti tikai dzīvo latviešu autoru darbi, tas ir dibināts ar mērķi veicināt latviešu dramaturģijas attīstību.

Dramaturģija ir būtiska nacionālās kultūras sastāvdaļa. Valsts teātri mūsdienu latviešu dramaturģiju iestudē reti, tāpēc mūsu ieguldījums latviešu kultūrā ir unikāls.

10 pastāvēšanas gados esam iestudējuši un parādījuši 14 latviešu dramaturgu 75 lugas, kas gandrīz visas ir pirmiestudējumi, tostarp 9 autoru pirmās lugas.

Vienlaikus izrāžu iestudēšanai, Dramaturgu teātris nodrošina arī aktiermeistarības un personības izaugsmes nodarbības interesentiem.
Oktobrī darbu sāks jau 18.aktiermeistarības studija, kas ne tikai stiprina dalībnieku publiskās runas prasmes, bet arī veicina harmoniskas un koordinētas personības attīstību.

Jāpiebilst, ka Dramaturgu teātris ir lieliska platforma krievu un citu tautību integrēšanai sabiedrībā, jo dod iespēju cittautiešiem nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā pilnveidot ne tikai aktiermeistarības, bet arī latviešu valodas un komunikācijas prasmes.Līdz šim esam pratuši sevi pašfinansēt un arī turpināsim to darīt, tomēr neliels finansiāls atbalsts tieši šobrīd nepieciešams straujai pārejai uz jaunām un plašākām telpām.

Tā kā šobrīd atrodamies pagalma bēniņu stāvā, tad esam grūti pamanāmi un pieejami, turklāt nepieejami cilvēkiem ratiņkrēslos, bet jaunās telpas atradīsies pirmajā stāvā uz Kr.Barona ielas, kas visas šīs problēmas novērsīs.

Jaunās telpas nepieciešamas:

teātra darbības paplašināšanai. Lai arī esam paveikuši daudz, mūsu potenciāls ir lielāks un plašākas telpas ļautu palielināt apgriezienus gan skatītāju skaita, gan iestudējamo izrāžu, gan studiju dalībnieku skaita ziņā.

lai teātri un mūsdienu dramaturģiju padarītu pieejamāku skatītājiem, t.sk., invalīdiem un jaunajām ģimenēm.

Jaunizveidotajās telpās spēsim nodrošināt līdz pat 18 sēdvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslos) vai vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Pāreju uz jaunajām telpām, līdzīgi kā teātra uzturēšanu līdz šim, plānojam paši saviem spēkiem - finanšu līdzekļi nepieciešami materiālu iegādei un pakalpojumiem, kurus nevaram paveikt paši.

Mūsu rekvizīti:

Biedrība "Dramaturgu teātris", reģ. Nr. 40008131264
Konts: LV86HABA0551022231063, Swedbank, Maksājuma uzdevumā norādot: ziedojums jauno telpu izbūvei
Priecāsimies par finansiālu atbalstu teātra pārejai uz jaunām telpām!
Solvita Stengreviča mob.: +371 29462454